top of page

Als historicus doe ik zowel onderzoek voor instellingen uit de culturele- en erfgoedsector als voor particulieren. Of het nu gaat om input voor een tentoonstelling, het opstellen van een historisch onderzoeksrapport, of het boven tafel krijgen van het verleden van uw avontuurlijke voorvaderen: met plezier duik ik de archieven in. Enkele voorbeelden van door mij uitgevoerd onderzoek:

De onderduikkinderen van Utrecht, 4 mei 2016 - NOS

Voor de NOS deed ik de research voor deze documentaire die op 4 mei werd uitgezonden. Onderwerp is het Utrechts Kindercomité. Tijdens de Tweede Wereldoorlog zorgden studenten uit de Domstad ervoor dat honderden joodse kinderen naar onderduikadressen werden gebracht. Ik zocht naar de kinderen en de studenten van destijds, deed voorgesprekken, archiefonderzoek en beeldresearch.

Barak 1b – Nationaal Monument Kamp Vught

In opdracht van Nationaal Monument Kamp Vught deed ik samen met Anne-Marie Mreijen en Marie-Cécile van Hintum onderzoek naar Barak 1b, de laatste originele barak van het voormalige concentratie-kamp. Op basis van onze onderzoeksresultaten werd een tentoon-stelling geopend over de geschiedenis en de functies van de barak. De expositie gaat in op drie perioden: allereerst de Tweede Wereldoorlog, de tijd waarin de barak deel uitmaakte van het concentratiekamp dat door de SS werd geleid; daarnaast de jaren tussen 1944 en 1949, toen het kamp dienst deed als interneringskamp voor Nederlanders die van collaboratie werden verdacht en Duitse evacués in het kamp werden ondergebracht; en tot slot de periode vanaf het begin van de jaren vijftig, waarin de barak onderdeel was van het Molukse woonoord Lunetten.

Ongekend Bijzonder - Stichting BMP

Wie dacht dat er alleen tegenwoordig wordt gediscussieerd over vluchtelingen heeft het mis. In samenwerking met onder meer archiefinstellingen, stedelijke musea, openbare bibliotheken en organisaties van en voor vluchtelingen, wil Stichting BMP met het project Ongekend Bijzonder de niet vertelde verhalen van vluchtelingen over hun bijdrage aan de ontwikkeling van de grote steden verzamelen, in een historische context plaatsen en op kunstzinnige wijze aan een breed publiek tonen. Ik deed het archief- en literatuuronderzoek ten behoeve van dit project en schreef een rapport over vierhonderd jaar vluchtelingen in Nederland.

Particulieren

Een Australiër met Nederlandse wortels wilde weten hoe zijn grootouders de Tweede Wereldoorlog in Nederland waren door-gekomen. Ik ontdekte dat ze lid waren geweest van de NSB en na de Duitse capitulatie een paar jaar gevangen hadden gezeten. Een ongemakkelijke boodschap, die desondanks dankbaar werd ontvangen: eindelijk vielen puzzelstukjes uit het verleden op hun plaats. 

bottom of page